За повече информация и контакт с нас

Георги Дучев – Директор “Събития”

Ива Георгиева – Оперативен директор

Славен Бонжолов – Директор “Ключови клиенти”

Тел.: : +359 878 352 397

Електорнна поща: office@htif.eu